پیام مدیر مسئول انتشارات - فکرسازان

بسم الله الرحمن الرحیم

 

قلم و آنچه که در مسیر حق می نگارد، امری مقدس و شایسته احترام است.

تفکر و اندیشه به عنوان سرمایه و محصول عقل، آنگاه که در آیه قرآن کریم ظاهر می شود، ارزش والای خود را آشکارتر می سازد.

« هل یستوی الاعمی و البصیر افلا تتفکرون »  انعام/50

نشر آنچه که از تفکر و تعقل در مسیر حق ریشه می گیرد، افتخاری است که همچون همکاران، انتشارات فکرسازان نیز از آن بهره مند است.

این انتشارات به نویسندگان و صاحبان اندیشه اعلام می دارد که چاپ آثار و اندیشه های شما باعث افتخار ما می باشد.

 

دکتر علی مهاجری

عضو هیأت علمی دانشگاه

 

دریافت رزومه دکتر علی مهاجری مدیر مسئول انتشارات فکرسازان  

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید